Sociaal Vitaal

Stichting Goud Vereg heeft het afgelopen anderhalf jaar met succes het project Sociaal Vitaal uitgevoerd in Oost-Groningen. Een subsidie verstrekt door Fonds Nuts Ohra (FNO) heeft het mogelijk gemaakt om in de gemeente Bellingwedde, Vlagtwedde (nu samen Westerwolde), Veendam en Pekela met het project aan de slag te gaan.

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor (kwetsbare) ouderen in de leeftijd van 65-85 jaar die (te) weinig bewegen en meer sociale contacten willen opdoen. Net als bij Galm worden de ouderen vanuit de gemeente aangeschreven of zij mee willen doen aan de fitheidtest. Via huis-aan-huisbenadering van vrijwilligers zijn potentiele deelnemers geïnformeerd en geactiveerd om deel te nemen de test. Dit heeft er toe geleid dat in 4 gemeenten ruim 650 ouderen zich hebben aangemeld voor de test. Na de testen zijn we gestart met 14 nieuwe beweeggroepen in verschillende kernen. Helaas zijn er door onvoorziene omstandigheden 3 groepen voortijdig gestopt, maar op dit moment zijn er ruim 200 ouderen via Sociaal Vitaal in beweging !

Samenwerking op lokaal niveau is erg belangrijk voor de uitvoering van Sociaal Vitaal. Het heeft er ook toe geleid dat netwerken rondom zorg en bewegen zijn versterkt en dat ook professionals elkaar beter weten te vinden.

Een succesvol project dat zeker navolging verdiend.