Oranjefonds.

Het project Sociaal Vitaal heeft al navolging gekregen in de gemeenten Delfzijl en De Marne. In Delfzijl heeft Stichting Wijkbelangen Delfzijl-Noord een subsidie ontvangen van het Oranjefonds voor het uitvoeren van Sociaal Vitaal in Delfzijl Centrum. Inmiddels is ook hier een beweeggroep van start gegaan. In 2019 zullen ook in Tuikwerd en Farmsum fitheidtesten plaatsvinden. Ook zal worden gekeken of er vanuit de migrantengroepen animo is om deel te nemen aan Sociaal Vitaal.

Het Oranjefonds heeft ook een gedeeltelijke subsidie verstrekt aan Stichting Dorpsbelangen Leens voor het uitvoeren van Sociaal Vitaal in Leens en Kloosterburen. De gemeente De Marne zorgt voor de aanvullende financiële middelen.

Inmiddels zijn de ouderen via een brief op de hoogte gesteld van het project en worden zij uitgenodigd voor de fitheidtesten op 11 en 14 februari. Na de fitheidtest gaan bij voldoende belangstelling de beweeggroepen eind februari van start.